Image

PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

50 let Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská

Naše škola byla založena roku 1959 jako Základní výtvarná škola.Výuka začala v prosinci 1959. U jejího zrodu stál Akademický malíř Pavel Maur ( do roku 1974 ředitel LŠU) , Lumír Topinka a Ladislav Fládr ( ředitel školy 1974 – 2001 ). Poté obdržela škola nový název Lidová škola umění a od roku 1989 název ZUŠ. V roce 2002 byl ředitelem jmenován Mgr. Karel Syka.

V roce 1979 byla založena 1. československé galerie dětského výtvarného projevu, U jejího zrodu stál Lumír Topinka a Karel Syka. Činnost galerie, dnes pod názvem Galerie Paletka, ZUŠ organizuje. Za svoji více jak třicetiletou činnost galerie uspořádala 352 výstav. Na organizování činnosti galerie se významně podílí Mgr. Jaroslava Spěváčková, zástupce ředitele školy a všichni pedagogové ZUŠ.

Základní umělecká škola - výtvarný obor v Plzni, Jagellonská 14 má tedy více jak padesátiletou tradici. Je to škola, která za tuto dobu připravila pro další studium celou řadu dnes již profesionálních umělců, výtvarných pedagogů, architektů. A stovkám svých současných i minulých žáků obohatila život.

Hlavním posláním této školy ale není jen připravovat na talentové zkoušky a věnovat se pouze výrazným talentům. Je to škola, která má ve svých žácích rozvíjet smysl pro krásu, rozvíjet estetické cítění, vkus, přístup k výtvarné práci, a k práci vůbec. Žáci zde projdou nejen školením v mnoha výtvarných technikách, ale učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení.

Žáci rozvíjejí svoji osobitost, fantazii, učí se poznávat vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze učení se, ale smysluplná náplň volného času , uspokojování zájmu, ale především část komplexu vzdělávání , výchovy a rozvoje osobnosti.

Výtvarnou školu navštěvují děti věku předškolního, školního, studenti i dospělí. V současné době je jich kolem 700, což jistě není zanedbatelné číslo v populaci mladých ve městě Plzni i širším okolí. Jsou to mladí lidé, kteří mají svůj zájem, který studiem prohlouben, trvá většinou celý další život. Škola je otevřená pro všechny talentované mladé lidi, kteří mají o „výtvarno" zájem.

K radosti patří i to, že ZUŠ - výtvarný obor Jagellonská velmi často úspěšně reprezentuje město Plzeň, Plzeňský kraj i českou výtvarnou pedagogiku v soutěžích a na výstavách nejen v ČR , ale i v zahraničí. Z těch vzdálenějších míst to bylo Japonsko, USA, Indie, a samozřejmě celá řada zemí Evropy. Na této škole vyučují většinou známí plzeňští výtvarní umělci a pedagogové , kteří berou tuto činnost spíše jako poslání, předávání zkušeností, radosti z tvůrčí práce i proto patří škola k nejúspěšnějším v republice.

Významné úspěchy žáků školy v posledních létech:

Mezinárodní soutěž LIDICE , Lidická růže – medaile za grafiku: každoročně

Celostátní výstava EVROPA VE ŠKOLE

MEDAILE RADY EVROPY ve Strasburku –1992 - 2001

CENA EVROPSKÉ UNIE– 2002 - 2005

CENA MŠMT – 1992 - 2009

OČI DOKOŘÁN, celostátní přehlídka VO ZUŠ – ceny 1993, 1996,

1999, 2002, 2005, 2008

BIENÁLE FANTAZIE, mezinárodní soutěž Martin, Slovensko, od roku 1994 ceny

SVĚTOVÁ VÝSTAVA V JIHOAFRICKÉ REPUBLICE 1999 – medaile

SOUTĚŽ K 50. ZALOŽENÍ OSN, New York 2005 – cena

KANAGAWA – světová výstava v Japonsku 1997 - 1. místo, 2000, 2008 – cena

UNESCO světová výstava, Francie, 1998 – cena

PORTRÉT – mezinárodní výstava Německo 1998 – cena

SHANKAROVA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V INDII 2000, 2005, 2008 – medaile

RAINBOW – mezinárodní výtvarná soutěž, Maďarsko, 2000 – hlavní cena,

zlatá medaile, 2x stříbrná medaile,3x stříbrná medaile, 2002 – hlavní cena,

2x zlatá medaile, 2x stříbrná medaile, 2008 - 2x zlatá medaile,

2x stříbrná medaile

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA ČÍNA, 2001 – 2x medaile, 1x cena, 2002 – 3x cena

SVĚTOVÁ VÝSTAVA HONG KONG 2002 – medaile

SVĚT V BEZPEČÍ, SOUTĚŽ K PŘÍLEŽITOSTI SUMMITU NATO v Praze 2002 – 3x hlavní cena

DALŠÍ NAJDETE V ODKAZU „ÚSPĚCHY ŽÁKŮ"