Školné rok 2020/2021

Výtvarný obor – přípravné studium

1 měsíc = 250,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 250, - Kč

Výtvarný obor – základní studium I. a II. stupeň

(Žáci ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ)

1 měsíc = 270,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 350,- Kč

Výtvarný obor – vysokoškoláci

1 měsíc = 280,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 400,- Kč

Výtvarný obor – dospělí

1 měsíc = 340,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 700,- Kč

Školné se platí na jedno pololetí dopředu dle instrukcí vyučujícího.

 

Variabilní symboly

Mgr. Karel Syka  variabilní symbol 1

Mgr. Jaroslava Speváčková variabilní symbol 3

Mgr. Dagmar Fila variabilní symbol 5

Mgr. Eva Kučerová variabilní symbol 6

Mgr. Jan Trefil variabilní symbol 7

Mgr. Naděžda Potůčková variabilní symbol 8

Marie Němejcová variabilní symbol 11

Mgr. Romana Štajerová variabilní symbol 14

Mgr. Jana Vacková  variabilní symbol 15

Mgr. Alice Kopečková variabilní symbol 16