Image

PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Školné rok 2021/2022

Výtvarný obor – přípravné studium

1 měsíc = 240,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 200, - Kč

Výtvarný obor – základní studium I. a II. stupeň

(Žáci MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoř, VOŠ výtvarného oboru I. a II. stupně)

1 měsíc = 260,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 300,- Kč

Výtvarný obor – vysokoškoláci

1 měsíc = 270,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 350,- Kč

Výtvarný obor – dospělí

1 měsíc = 370,- Kč

školné za jedno pololetí: 1 850,- Kč

Školné uhraďte bankovním převodem ve prospěch účtu školy, číslo účtu: 40437311/0100 
Nutno uvést jméno žáka.
Školné prosíme uhradit nejpozději do 30. září 2021.

 

Variabilní symboly

Mgr. Jaroslava Speváčková variabilní symbol 3

Mgr. Dagmar Fila variabilní symbol 5

Mgr. Eva Kučerová variabilní symbol 6

Mgr. Jan Trefil variabilní symbol 7

Mgr. Naděžda Potůčková variabilní symbol 8

Marie Němejcová variabilní symbol 11

Mgr. Romana Štajerová variabilní symbol 14

Mgr. Jana Vacková  variabilní symbol 15

Mgr. Alice Kopečková variabilní symbol 16