Image

PLZEŇSKÁ VÝTVARKA - BAREVNÁ ŠKOLA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A RADOST

Vyučující

karel syka sm new  

Mgr. Karel Syka, ředitel školy

Ředitel Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská, ředitel 1. čs. galerie dětského výtvarného projevu v Plzni – Galerie Paletka, na ZUŠ od roku 1974. Výtvarný umělec – malíř, grafik, designer a restaurátor. Čestný předseda Unie výtvarných umělců..

pdfPodrobný profil vyučujícího...0.33 MB

jaroslava spevackova sm  

Mgr. Jaroslava Spěváčková, zástupkyně ředitele školy

Samostatný výtvarník, zástupce ředitele Základní umělecké školy, na ZUŠ od roku 1986.

frantisek balek sm  

akad. soch. František Bálek, externí spolupracovník

Vyučil se keramikem v závodě Karlovarský porcelán (Duchcov). V roce 1979 byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kterou ukončil v roce 1985 absolutoriem ve třídě prof. Josefa Malejovského. Po studiu se vrátil do rodné Plzně, kde má svůj domov a sochařský ateliér.

dagmar fila sm  

Mgr. Dagmar Fila

Samostatná výtvarnice, učitelka Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská ul., na ZUŠ od roku 1993.

alice kopeckova sm  

Mgr. Alice Kopečková

Od útlého dětství docházela do Lidové školy umění v Plzni, kde formovala její výtvarné začátky sochařka Miroslava Nová. To jí přimělo k rozhodnutí studovat na střední výtvarné škole, vybrala si Střední průmyslovou školu grafickou v Praze, Hellichově ulici.

eva kucerova sm  

Mgr. Eva Kučerová

Učitelka ZŠ, učitelka ZUŠ. Obor specializace pedagogické činnosti: modelování, keramika.

vaclav malina sm  

Mgr. Václav Malina, externí spolupracovník

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Plzni (1968–1972), obor národní škola a výtvarná výchova pro II. stupeň a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1974–1979), obor Čeština a ýtvarná výchova pro III. stupeň, studium ukončil diplomovou prací na téma Vztahy barvy a světla v postimpresionismu u doc. Zdeňka Sýkory.

marie nemejcova sm  

Marie Němejcová

Již od dětství inklinovala k výtvarné činnosti jakéhokoliv druhu. Navštěvovala ZUŠ v Plzni, kde byli jejími učiteli akademický malíř Lumír Topinka a akademický sochař Vladimír Fládr. Právě Vladimír Fládr jí připravil na studium UMPRUM v Turnově, kde v r. 1969 maturovala. Její specializací byl obor zlatnictví a stříbrnictví.

romana stajerova sm  

Mgr. Romana Štajerová

Výtvarník a výtvarný pedagog na ZUŠ od r. 1988. Obor specializace pedagogické činnosti: kresba, malba, grafika, příprava k talentovým zkouškám na SŠ a VŠ uměleckého zaměření.

jana vackova sm  

Mgr. Jana Vacková

Její výtvarný názor byl už od dětství ovlivněn otcem, který byl profesionálním umělcem, malířem. Studovala na gymnáziu a po maturitě Pedagogickou fakultu v Plzni , obor český jazyk-výtvarná výchova. Jana Vacková žije a tvoří v Plzni, od roku 1985 byla členkou Svazu českých výtvarných umělců, nyní Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Již několik let pracuje ve výtvarné radě UVU.

nadezda potuckova sm  

Mgr. Naděžda Potůčková

Odborná studia: Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, Pedagogická fakulta v Plzni – obor český jazyk, výtvarná výchova, 1984. Obor umělecké činnosti: keramická plastika a reliéf, užitá keramika, keramický šperk.

jan trefil sm  

Mgr. Jan Trefil

Odborná studia: 2005 - 2010 FP Plzeň, učitelství odborných uměleckých předmětů pro střední školy diplomová práce na téma Světlo a stín, vedoucí diplomové práce doc. ak. mal. N. Škardová, 2001 - 2005 SSUPŠ Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň, obor kamenosochařství, 1992 - 2002 ZUŠ v Plzni, Jagellonská 14. Obor specializace pedagogické činnosti: Kresba, malba, grafika, modelování počítačová grafika.

pdfPodrobný profil vyučujícího...4.34 MB