Galerie Paletka
ZUŠ Jagellonská byla sloučena se ZUŠ Terezie Brzkové.

Veškeré informace najdete na www.zustb.cz.

Představení Galerie Paletka

Představení Galerie Paletka

1. Československá galerie dětského výtvarného projevu v Plzni

Galerie Paletka Plzeň

Galerie byla založena v roce 1978. Dlouhou dobu působila na plzeňském výstavišti, je jediná v Plzni, v ČR a je ojedinělá i v mezinárodním měřítku. V současné době má své výstavní prostory v Husově ulici č. 2, naproti divadlu J. K.Tyla.

Galerie se dlouhodobě a cíleně věnuje podpoře, prezentaci a metodické činnosti v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže. Je součástí Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019 a Dlohodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Od roku 1979 do poloviny roku 2012 realizovala 352 výstav. Činnost galerie zajišťuje Galerijní grémium při ZUŠ, Plzeň, Jagellonská. Provoz galerie umožňuje významná finanční grantová podpora ze strany města Plzně i podpora Plzeňského kraje.

Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň je v průběhu výstav dle výstavního plánu otevřena podnělí – pátek 11:00 – 18:00 hod.